7 juni 2012 - Kommunfullmäktige

Ärende 1. Information från revisionen, utgår